December 5-től forgalmirend-változások lesznek Veszprém térségében. Hídgerendákat emelnek be a 8-as főúton. A munkákkal 4 nap alatt végeznek. Közben régészeti feltárás is folyik, hiszen különleges temetőre bukkantak.

Hamar végeznek

Az Almádi csomópont kivitelezése a hídgerendák beemelésével folytatódik. A daruzási munkák várhatóan 2020. december 5-től – december 8-ig tartanak.

A hétvégén azonban fennakadások várhatók

Szombaton és vasárnap a csomópontban a 8. sz. főút város felőli oldalát lezárják, Körmend és Székesfehérvár irányában is egy-egy forgalmi sáv lesz járható a déli oldalon.

A jövő hét elejen is dolgoznak majd

Hétfőn és kedden a csomópontban a 8. sz. főút déli oldala kerül majd lezárásra és a forgalom a csomópont Veszprém felőli oldalán közlekedhet majd váltakozva egy forgalmi sávon, jelzőőr irányítása mellett.

Van, ahol nem változik a forgalmi rend

A Budapesti és Füredi csomópontban nem változik a jelenlegi kialakított ideiglenes forgalmi rend.

25 milliárdos lépésről van szó

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a Strabag Építő Kft. végzi nettó 25,3 milliárd forint értékben.

Értékes kincsek földből

A veszprémi déli elkerülő építésénél váratlan értékek bukkantak elő. A Budapesti csomópont kiépítését megelőző földmunkák során egy eddig ismeretlen avar temető került elő.

A fotó a NIF felvétele

A régészeknek adott munkát

Már az első sírok kibontása után megállapítható, hogy a közép-avar kor egy jelentős közösségének emlékeivel dolgozhatnak a Laczkó Dezső Múzeum régészei, restaurátorai. A beruházó és a munkálatokat e téren koordináló Várkapitányság Zrt. támogatásával, teljes körű kivitelezői segítséggel meginduló munkálatok komoly értékekkel gazdagíthatják a város történetét.

A sírok jelentősége

A feltárások során egy íjával eltemetett harcost is találtak, így remélhetően hitelesen rekonstruálható a fegyverzete. A település északi, észak-keleti felén és szűk vonzáskörzetében immár négy jelentős avar temető vált ismertté pár kilométeres sugarú körön belül (Jutasi út, Kádártai utca, Tejüzem (volt Vörös Október u.) és a most felfedezett Veszprém-Csucska lelőhely, valamint ide sorolható a közeli Gelemér is), melyek az avar kor teljes időbeli kiterjedését lefedik, és a sűrűségükkel egy, a környékre lokalizálható avar hatalmi központ létét teszik több mint valószínűvé.

A II. világháború is érintett

A lelőhely emellett rejtett még egy, a város történetében szintén jelentős korszakhoz kötődő emlékanyagot is. Az 1944. december 23-án történt orosz áttöréshez kötődő futóárok-rendszert, valamint a város légvédelmét biztosító német légvédelmi ágyúk (ún. Flak – Fliegerabwehrkanone) állásait sikerült azonosítani, melyek pontosabban rekonstruálhatóvá teszik a várostörténet vészterhes napját magyar, német és orosz oldalról egyaránt.